CZEGO POTRZEBUJĘ

 

CZEGO POTRZEBUJĘ

Do sporządzenia deklaracji niezbędne będzie:
Zwrotnie otrzymasz ode mnie:
  • Prawidłowo wypełniony PIT-38 wraz z załącznikami PIT Z/G – do uzupełnienia będą jedynie Twoje dane osobowe oraz właściwy Urząd Skarbowy (w pdf),
  • Prawidłowo wypełniony PIT-38 wraz z załącznikami PIT Z/G – do uzupełnienia będą jedynie Twoje dane osobowe oraz właściwy Urząd Skarbowy (w formacie do zaimportowania w bezpłatnym programie pity.pl i wysyłania elektronicznie),
  • Twój statement w PLN (pdf) jako potwierdzenie (ale nie załącznik do PIT-38, gdyż Urząd Skarbowy na etapie składania deklaracji tego nie wymaga) wielkości obliczonej podstawy opodatkowania.
Jak prawidłowo wygenerować statement w MT4?
  • Wejdź w MT4 na zakładkę Historia rachunku, następnie
  • Kliknij prawym klawiszem: inny okres, następnie
  • Wybierz zakres daty od 01 stycznia do 31 grudnia, następnie
  • Zapisz szczegółowy raport,
  • Powtórz te same czynności dla transakcji otwartych wcześniej, ale zamkniętych w ubiegłym roku.